Centre for Organisational Integrity

Stichting SIO wijzigt haar naam in Centre for Organisational Integrity en blijft zich met een vernieuwde organisatie richten op het bevorderen van ethiek en integriteit binnen organisaties uit het bedrijfsleven, overheden en professies. Op 18 september 2020 zal de 11e editie van de eveneens vernieuwde leergang Integriteitsmanagement van start gaan. Hierin worden bestuurders, toezichthouders en senior professionals opgeleid om integraal te sturen op organisatie integriteit.

Het Centre for Organisational Integrity is een non-profit organisatie en heeft tot doel op onafhankelijke en niet-commerciële wijze ethiek en integriteit binnen organisaties bevorderen. De stichting is in 2012 opgericht door mr. Arthur Docters van Leeuwen, oud bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, en drs. Maarten de Jong, oprichter en voormalig directeur van het Department of Institutional Integrity bij de Wereldbank. De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting is prof. dr. mr. Jonathan Soeharno.

“De roep in de samenleving om een meer ethische opstelling van bedrijven en organisaties is groter dan ooit. Dat vraagt om goed opgeleide mensen die in staat zijn om een planmatige aanpak voor integriteitsmanagement te implementeren en te bewaken met als doel het verbeteren van integriteit in organisaties”, aldus Soeharno bij de lancering van de nieuwe naam.

Het COI organiseert jaarlijksseminarsmet toezichthouders en bijeenkomsten voor haar alumni netwerk om de uitwisseling van kennis, wetenschappelijke inzichten en best practices op het gebied van integriteit en ethiek te bevorderen. Met haar eigen Stimuleringskader Integere Organisatie biedt het COI een instrument voor organisaties, zowel binnen de publieke en private sector, om te sturen op integriteit. Van het kader gaat een preventieve werking uit waarbij integriteitsschendingen voorkomen kunnen worden.

Belangstellenden voor de leergang en aanverwante activiteiten (zoals webinars) kunnen zich inschrijven op de website www.stichtingcoi.nl of LinkedIn. Ook het SIO-kader en andere publicaties zijn op de website vrij te downloaden.

Interviewaanvragen voor Jonathan Soeharno en/of andere betrokkenen graag via Lotte Reitsma (bestuurssecretaris) per e-mail: info@stichtingcoi.nl of telefonisch: + 31 6 5371 8179.