COVID en integriteitsrisico’s

Voortdurende aandacht voor fairness is nu van belang.” Jonathan Soeharno, voorzitter Raad van Toezicht COI in een blog voor de Vereniging van Compliance Officers:

1. Welke Covid 19- gerelateerde, specifieke integriteitsrisico’s zie je die compliance officers niet uit het oog moeten verliezen?

COVID 19 is nieuw en onbekend. En dat geldt ook voor de daarmee gepaard gaande integriteitsrisico’s. Er is nog veel trial and error. Wij houden het daarom op twee aandachtsgebieden waar een verhoogde alertheid op integriteitsrisico’s gewenst is:

  1. Een menswaardig bestaan gaat om méér dan gezondheid. Maar hoe weeg je de waarde van gezondheid af tegen andere waarden, zoals het recht op economische zekerheid of het recht om andere mensen te ontmoeten (de ouderen, eenzamen, vrienden)? In welke mate mag de waarde van vertrouwelijkheid van data – door de plotselinge maar massale overstap naar online- en thuiswerken – in het geding komen? En hoe zit het met de kernwaarden van de organisatie, sneeuwen die nu even onder of zijn die medebepalend in het crisisbeleid?
  2. Door COVID 19 wordt de markt fors door elkaar geschud: sommige sectoren dreigen in te storten (denk aan horeca of evenementen), andere draaien torenhoge winsten (denk aan online winkelen of toeleveranciers van mondkapjes). Voortdurende aandacht voor fairness is nu van belang: is het juist om alle kansen die zich voordoen te benutten, om het opnemen van vakantiedagen tijdens een lockdown af te dwingen of om overheidssteun aan te vragen?