Webinar Een nieuw sociaal contract tussen onderneming en samenleving?

Een nieuw sociaal contract tussen onderneming en samenleving?
Webinar met prof. Lokin over het uitbreiden van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.

woensdag 8 juli 2020, 10 – 11 uur

Het Centre for Organisational Integrity houdt op 8 juli een webinar met prof. Manuel Lokin (hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Utrecht, advocaat) over de betekenis van maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en de kansen die er door de coronacrisis nu liggen om die maatschappelijke rol wettelijk te verankeren.
Lokin: “Er is een nieuw sociaal contract nodig tussen onderneming en samenleving. Dat vergt een ander besef van verantwoordelijkheid onder bestuurders en commissarissen.”. Prof. Jonathan Soeharno (hoogleraar rechtspleging Universiteit van Amsterdam, advocaat, voorzitter RvT COI) zal daarover met hem in gesprek gaan.

Verankering maatschappelijke verantwoordelijkheid in ondernemingsrecht

Prof. mr. dr. Manuel Lokin is een van de 25 hoogleraren ondernemingsrecht die onlangs in het Financieel Dagblad een pleidooi hielden voor de wettelijke verankering van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Hierin stelden zij voor dat ondernemingen de statutaire bestaansgrond formuleren en daarmee op vrijwillige basis hun uiteindelijke doel en leidende beginselen vastleggen. De impact van de vennootschap op menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal kan als expliciete verantwoording in de jaarstukken worden voorgeschreven. Op deze manier kan het vennootschapsrecht de verantwoordelijkheid van ondernemingen in de samenleving versterken en bijdragen aan een nieuw sociaal contract tussen onderneming en samenleving.

Na een korte toelichting over dit wetsvoorstel en een vraaggesprek met Jonathan Soeharno is er ook ruimte voor vragen van deelnemers.

Wilt u dit webinar bijwonen?

U kunt zich hieronder aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met een link naar het webinar.
[gravityform id=”7″]