Webinar EU Richtlijn Bescherming Klokkenluiders – 25 maart

Donderdag 25 maart 2021 van 15.30 – 16.45 uur online webinar EU richtlijn bescherming klokkenluiders. Bij deze open bijeenkomst zijn naast COI Alumni ook andere vakgenoten en geïnteresseerden van harte welkom.

Programma
15.30 Welkom – laatste updates vanuit het Centre for Organisational Integrity

15.40 EU Whistleblower directive – Marijntje Zweegers van het Huis voor Klokkenluiders informeert ons over de meest belangrijke wijzigingen welke we naar verwachting in onze bestaande klokkenluidersregelingen zullen moeten opnemen. Tevens de mogelijkheid tot het stellen van vragen over dit actuele onderwerp.

16.00 Uitkomsten onderzoek “Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager, Stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven” Alain Hoekstra, werkzaam bij het Huis voor Klokkenluiders en lid van de Raad van Toezicht van het COI, neemt ons mee in de resultaten van een online enquête onder 100 integriteitsfunctionarissen/compliance officers.

16.20 Discussie raakvlak integriteit & compliance Met deelnemers aan het webinar willen we middels enkele vragen aftasten welke rol of invloed integriteit nu heeft op compliance (functies). Wat is het verschil (if any) tussen integriteitsmanagers en compliance officers en welke ontwikkelingen zien we daarin?

16.40 Rondvraag & afsluiting Mogelijkheid om digitaal na te praten en contact te leggen

Wilt u dit webinar bijwonen?

U kunt zich hieronder aanmelden. Na aanmelding ontvangt u enkele werkdagen voor de aanvang een uitnodiging met een link (ZOOM) naar het webinar.

Webinar aanmelden