COI Leergang Integriteitsmanagement

Op 24 september 2021 start de dertiende editie van de COI Leergang Integriteitsmanagement. De leergang biedt professionals inzicht in de methodiek en systematiek van het Stimuleringskader Integere Organisatie, een ontwikkelmodel om integraal te sturen op een integere cultuur waardoor fraude, corruptie en andere misstanden kunnen worden voorkomen.

Professionals die integraal willen sturen op integriteit

De cursist verwerft kennis en vaardigheden voor het implementeren, bewaken en verbeteren van integriteit in organisaties. Bovendien ontwikkelt de cursist individuele competenties die nodig zijn om binnen organisaties te kunnen sturen op integriteit.

De COI Leergang Integriteitsmanagement is bestemd voor:

 • Bestuurders, toezichthouders en senior professionals, zoals risk managers, compliance officers, HR professionals en interne auditors, die in de organisatie verantwoordelijk zijn of werkzaam zijn in het veld van ethiek en integriteit;
 • Professionals die organisaties begeleiden of toetsen bij de implementatie van integriteitsmanagement, zoals consultants, externe auditors en toezichthouders.

Inhoud van de leergang

Tijdens de leergang staat het Stimuleringskader Integere Organisatie (het SIO-kader) centraal. Dit omvat zeven kernthema’s voor een planmatige aanpak ter invoering en bevordering van integraal integriteitsmanagement.

De deelnemer maakt voorafgaand een integriteitsscan en gedurende de leergang wordt aan de hand van eigen casuïstiek en verdiepende gastcolleges diverse onderwerpen toegewerkt naar een eigen integrale integriteitsaanpak voor de organisatie. Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Waarom cultuur ook het immuunsysteem van de organisatie genoemd kan worden
 • Organisatieculturen en de analyse van zorgwekkend menselijk gedrag
 • Het ontwikkelen en bevorderen van morele competentie
 • Samenhang tussen ethische beginselen en integriteit
 • Het voeren van moedige en lastige gesprekken
 • Het betrekken van je stakeholders bij het voorkomen van onethisch gedrag
 • Het creëren van draagvlak bij topmanagement
 • Hoe je interne communicatieboodschap beklijft
 • Nut en noodzaak van ethisch leiderschap
 • Bewustwording rond data, AI en ethiek

Docenten

 • Ir. Lori van Donge, QHSE manager AllSeas
 • Dr. Leonie Heres, docent ethisch leiderschap Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Ronald Jeurissen: hoogleraar bedrijfsethiek Nyenrode Business Universiteit, medeauteur SIO kader, lid van Raad van Experts Centre for Organisational Integrity
 • Drs. Maarten de Jong: docent toegepaste bedrijfsethiek en professionele integriteit, oprichter Stichting SIO (COI), medeauteur Stimuleringskader Integere Organisatie
 • Prof. dr. Edgar Karssing, hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit
 • Malouke Kuiper Msc, PhD-onderzoeker recht en gedrag aan de Universiteit van Amsterdam, bestuursondersteuner Centre for Organisational Integrity
 • Mr. Vanessa Liem, advocaat en partner Van Doorne N.V.
 • Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, hoogleraar corporate governance Nyenrode Business Universiteit
 • Dr. Cornelis van Putten, forensisch psycholoog Dantes Psychology Services
 • Drs. Marianne de Raad, mediatrainer, presentatie- en communicatietrainer DERAAD presentatietrainingen
 • Lotte Reitsma LLM, organisatieadviseur integriteitsmanagement, voorzitter bestuur Centre for Organisational Integrity
 • Prof. dr. Benjamin van Rooij, hoogleraar law & society Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. mr. Jonathan Soeharno, advocaat en hoogleraar rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief Universiteit van Amsterdam, voorzitter Raad van Toezicht Centre for Organisational Integrity
 • Paul Tijnagel, senior risk en compliance officer
 • Dr. Raymond Zaal, universitair docent financial ethics Rijksuniversiteit Groningen

Leergang data 2021

De najaarseditie start in september 2021:

 • Module 1: vrijdag 24 september
 • Module 2: vrijdag 8 oktober
 • Module 3: vrijdag 15 oktober
 • Module 4: vrijdag 5 november
 • Module 5: vrijdag 19 november
 • Module 6: vrijdag 3 december
 • Module 7: vrijdag 10 december

Iedere module start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur en wordt gehouden in het Beauforthuis in Austerlitz (nabij Zeist).

Meer informatie en inschrijven

Wenst u meer informatie te ontvangen? Neem contact met ons op. Wij kunnen u desgewenst in contact brengen met een COI alumnus die de leergang heeft gevolgd. Ook kunnen wij meer informatie verschaffen over incompany trajecten.

De kosten voor de COI Leergang Integriteitsmanagement bedragen €6.700,- excl. btw. Het COI overhandigt aan het einde van de leergang aan de deelnemer bij goed gevolg het COI Integriteitsmanagement certificaat. De deelnemer wordt na afronding van de leergang onderdeel van het COI Alumni netwerk.

Wilt u zich inschrijven voor de COI Leergang Integriteitsmanagement? Stuur ons de volgende informatie toe via info@stichtingcoi.nl en wij nemen contact met u op:

 • Naam
 • Organisatie en functie
 • Gewenst cursusjaar + voor/najaar
 • Factuurgegevens: adres en evt. kostenplaats

COI-Alumni

“De SIO leergang biedt inzicht in de samenhang van factoren in een integraal integriteitsmanagementsysteem. Door interactie met andere professionals kreeg de inhoud van het SIO kader concreet vorm met grote diepgang.”
Sander Dalenberg, Ministerie van Defensie


“Het SIO heeft mij verdieping gebracht en ook nieuwe energie gegeven. Vooral de kwaliteit van de opleiding, van de deelnemers en van het netwerk is sterk.”
Alain Hoekstra, Huis voor Klokkenluiders


“De SIO-leergang heeft mij de inhoudelijke verdieping gegeven om het managen van integriteit duurzaam te verankeren in een organisatie. Met het SIO-kader weet ik de complexiteit voor mijn opdrachtgevers zichtbaar te maken en vooral ook de investering in tijd en geld te verantwoorden. Het onderlinge debat en uitwisseling tijdens de leergang en bij alumni-bijeenkomsten inspireert om nieuwe ideeën te bedenken en te toetsen. Zeer aanbevolen!”
Marjon Westerhof, Sincero-integriteitsmanagement


“Je hebt van die leergangen daar leer je van de docenten. Je hebt er daar leer je van je mede deelnemers. Bij de SIO Leergang Integriteitsmanagement leerde ik van beide. Dit had ik jaren eerder willen/moeten weten. Het was een feest om met deze groep aan de leergang te mogen deelnemen. Ik heb er veel aan gehad.”
Piet Hoogendoorn, fulltime bestuurder en toezichthouder
(voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken)

Menu