COI Leergang Integriteitsmanagement

Op vrijdag 26 maart 2021 zal het COI met de 12e editie van start gaan met de COI Leergang Integriteitsmanagement. De leergang voor het effectief en integraal sturen op organisatie integriteit en ethiek. Professionals krijgen inzicht in de methodiek en systematiek van het Stimuleringskader Integere Organisatie. Dit ontwikkelmodel is hèt instrument om binnen iedere organisatie integraal te sturen op een integere cultuur waardoor fraude, corruptie en andere misstanden zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

 

Professionals die integraal willen sturen op integriteit

De COI Leergang Integriteitsmanagement is bestemd voor:

 • Bestuurders, toezichthouders en senior professionals, zoals risk managers, compliance officers, HR professionals en interne auditors, die in de organisatie verantwoordelijk zijn of werkzaam zijn in het veld van ethiek en integriteit;
 • Professionals die organisaties begeleiden of toetsen bij de implementatie van integriteitsmanagement, zoals consultants, externe auditors en toezichthouders.

Inhoud van de leergang

Tijdens de leergang leert de deelnemer een planmatige aanpak te ontwikkelen ter invoering en bevordering van integraal integriteitsmanagement. Dit wordt gedaan aan de hand van actuele casuïstiek en het Stimuleringskader Integere Organisatie. Telkens gaat het om het vinden van de juiste combinatie van cultuur- en structuurelementen. Bovendien ontwikkelt de deelnemer individuele competenties die nodig zijn om binnen de organisatie te kunnen sturen op integriteit.

Aan de hand van de door COI ontwikkelde case study wordt effectief integriteitsmanagement inzichtelijk gemaakt en uitgewerkt. In aansluitende verdiepende colleges van ervaren (gast)docenten wordt ingezoomd op de diverse ethiek en integriteit thema’s:

 • Morele oordeelsvorming en morele moed
 • Zieke organisaties en hoe de organisatiecultuur onethisch gedrag kan bevorderen
 • Effectief communiceren over integriteit
 • Zorgwekkend gedrag vanuit klinische, humanistische en adademische invalshoek
 • Meten van integriteitsbewustzijn in de organisatie
 • Het aanpakken van morele zwijgzaamheid
 • Ethisch leiderschap

Leergang data 2021

De leergang bestaat uit zeven modules en zal online plaatsvinden. Indien de omstandigheden dat mogelijk maken, kunnen modules van de leergang ook fysiek plaatsvinden in de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. De eerstvolgende editie start in maart 2021:

 • Module 1: vrijdag 26 maart
 • Module 2: vrijdag 9 april
 • Module 3: vrijdag 23 april
 • Module 4: vrijdag 14 mei
 • Module 5: vrijdag 28 mei
 • Module 6: vrijdag 11 juni
 • Module 7: vrijdag 25 juni

Iedere module start om 9.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

Meer informatie en inschrijven

Wenst u meer informatie te ontvangen? Neem contact met ons op. Wij kunnen u desgewenst in contact brengen met een COI alumnus die de leergang heeft gevolgd. Ook kunnen wij meer informatie verschaffen over incompany trajecten.

De kosten voor de COI Leergang Integriteitsmanagement bedragen €6.700,- excl. btw. Het COI overhandigt aan het einde van de leergang aan de deelnemer bij goed gevolg een certificaat met daarbij de vermelding van de studielast. De deelnemer wordt na afronding van de leergang onderdeel van het COI Alumni netwerk.

Wilt u zich inschrijven voor de COI Leergang Integriteitsmanagement? Stuur ons de volgende informatie toe via info@stichtingcoi.nl en wij nemen contact met u op:

 • Naam
 • Organisatie en functie
 • Gewenst cursusjaar + voor/najaar
 • Factuurgegevens: adres en evt. kostenplaats

COI-Alumni

“De SIO leergang biedt inzicht in de samenhang van factoren in een integraal integriteitsmanagementsysteem. Door interactie met andere professionals kreeg de inhoud van het SIO kader concreet vorm met grote diepgang.”
Sander Dalenberg, Ministerie van Defensie


“Het SIO heeft mij verdieping gebracht en ook nieuwe energie gegeven. Vooral de kwaliteit van de opleiding, van de deelnemers en van het netwerk is sterk.”
Alain Hoekstra, Huis voor Klokkenluiders


“De SIO-leergang heeft mij de inhoudelijke verdieping gegeven om het managen van integriteit duurzaam te verankeren in een organisatie. Met het SIO-kader weet ik de complexiteit voor mijn opdrachtgevers zichtbaar te maken en vooral ook de investering in tijd en geld te verantwoorden. Het onderlinge debat en uitwisseling tijdens de leergang en bij alumni-bijeenkomsten inspireert om nieuwe ideeën te bedenken en te toetsen. Zeer aanbevolen!”
Marjon Westerhof, Sincero-integriteitsmanagement


“Je hebt van die leergangen daar leer je van de docenten. Je hebt er daar leer je van je mede deelnemers. Bij de SIO Leergang Integriteitsmanagement leerde ik van beide. Dit had ik jaren eerder willen/moeten weten. Het was een feest om met deze groep aan de leergang te mogen deelnemen. Ik heb er veel aan gehad.”
Piet Hoogendoorn, fulltime bestuurder en toezichthouder
(voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken)

Menu