COI Leergang Integriteitsmanagement

Op 8 september 2023 start de veertiende editie van de COI Leergang Integriteitsmanagement.

De leergang biedt professionals inzicht in de methodiek en systematiek van de nieuwe integriteitsstandaard, een ontwikkelmodel om integraal te sturen op een integere cultuur waardoor fraude, corruptie en andere misstanden kunnen worden voorkomen.

Professionals die integraal willen sturen op integriteit

De cursist verwerft kennis en vaardigheden voor het implementeren, bewaken en verbeteren van integriteit in organisaties. Bovendien ontwikkelt de cursist individuele competenties die nodig zijn om binnen organisaties te kunnen sturen op integriteit.

De COI Leergang Integriteitsmanagement is bestemd voor:

 • Bestuurders, toezichthouders en senior professionals, zoals risk managers, compliance officers, HR professionals en interne auditors, die in de organisatie verantwoordelijk zijn of werkzaam zijn in het veld van ethiek en integriteit;
 • Professionals die organisaties begeleiden of toetsen bij de implementatie van integriteitsmanagement, zoals consultants, externe auditors en toezichthouders.

Inhoud van de leergang

Tijdens de leergang staat de CIO Integriteitsstandaard centraal. Dit omvat kernthema’s voor een planmatige aanpak ter invoering en bevordering van integraal integriteitsmanagement.

De deelnemer maakt voorafgaand een integriteitsscan en gedurende de leergang wordt aan de hand van eigen casuïstiek en verdiepende gastcolleges diverse onderwerpen toegewerkt naar een eigen integrale integriteitsaanpak voor de organisatie. Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Waarom cultuur ook het immuunsysteem van de organisatie genoemd kan worden
 • Organisatieculturen en de analyse van zorgwekkend menselijk gedrag
 • Het ontwikkelen en bevorderen van morele competentie
 • Samenhang tussen ethische beginselen en integriteit
 • Het voeren van moedige en lastige gesprekken
 • Het betrekken van je stakeholders bij het voorkomen van onethisch gedrag
 • Het creëren van draagvlak bij topmanagement
 • Hoe je interne communicatieboodschap beklijft
 • Nut en noodzaak van ethisch leiderschap

Leergang data 2023

De najaarseditie bestaat uit zeven modules en start in september 2023:

 • Vrijdag 8 september 2023
 • Vrijdag 22 september 2023
 • Vrijdag 6 oktober 2023
 • Vrijdag 13 oktober 2023
 • Vrijdag 3 november 2023
 • Vrijdag 17 november 2023
 • Vrijdag 24 november 2023

Iedere module start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Iedere module wordt gehouden op locatie Landgoed De Horst in Driebergen. Zie ook: www.landgoeddehorst.nl

Meer informatie en inschrijven

Wenst u meer informatie te ontvangen? Neem contact met ons op. Wij kunnen u desgewenst in contact brengen met een COI alumnus die de leergang heeft gevolgd. Ook kunnen wij meer informatie verschaffen over incompany trajecten.

De kosten voor de COI Leergang Integriteitsmanagement bedragen €7.250,- excl. btw. Het COI overhandigt aan het einde van de leergang aan de deelnemer bij goed gevolg het COI Integriteitsmanagement certificaat. De deelnemer wordt na afronding van de leergang onderdeel van het COI Alumni netwerk.

Wilt u zich inschrijven voor de COI Leergang Integriteitsmanagement? Stuur ons de volgende informatie toe via info@stichtingcoi.nl en wij nemen contact met u op:

 

 • Naam
 • Organisatie en functie
 • Factuurgegevens: adres en evt. kostenplaats

COI-Alumni

“De SIO leergang biedt inzicht in de samenhang van factoren in een integraal integriteitsmanagementsysteem. Door interactie met andere professionals kreeg de inhoud van het SIO kader concreet vorm met grote diepgang.”
Sander Dalenberg, Ministerie van Defensie


“Het SIO heeft mij verdieping gebracht en ook nieuwe energie gegeven. Vooral de kwaliteit van de opleiding, van de deelnemers en van het netwerk is sterk.”
Alain Hoekstra, Huis voor Klokkenluiders


“De SIO-leergang heeft mij de inhoudelijke verdieping gegeven om het managen van integriteit duurzaam te verankeren in een organisatie. Met het SIO-kader weet ik de complexiteit voor mijn opdrachtgevers zichtbaar te maken en vooral ook de investering in tijd en geld te verantwoorden. Het onderlinge debat en uitwisseling tijdens de leergang en bij alumni-bijeenkomsten inspireert om nieuwe ideeën te bedenken en te toetsen. Zeer aanbevolen!”
Marjon Westerhof, Sincero-integriteitsmanagement


“Je hebt van die leergangen daar leer je van de docenten. Je hebt er daar leer je van je mede deelnemers. Bij de SIO Leergang Integriteitsmanagement leerde ik van beide. Dit had ik jaren eerder willen/moeten weten. Het was een feest om met deze groep aan de leergang te mogen deelnemen. Ik heb er veel aan gehad.”
Piet Hoogendoorn, fulltime bestuurder en toezichthouder
(voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken)