COI Alumni Netwerk

Met ruim 85 alumni wordt het COI Alumni Netwerk steeds groter. De alumni van de COI Leergang Integriteitsmanagement werken bij diverse organisaties uit het bedrijfsleven en (semi-)publieke instellingen. Het COI Alumni netwerk heeft een belangrijke rol in het bevorderen van kennisuitwisseling over ethiek en integriteit; best practices, nieuwe ontwikkelingen en collegiale intervisie.

Leergang Integriteitsmanagement

Het COI Alumni Netwerk is nauw verbonden met de COI Leergang Integriteitsmanagement. Het alumni netwerk houdt toegang tot alle wetenschappelijke en praktische kennis vanuit de leergang. Omgekeerd draagt het netwerk bij aan de diepgang van de leergang, want een breed pallet aan actuele dilemma’s en kwesties op het gebied van organisatie ethiek en integriteit worden binnen het netwerk besproken. Het COI Alumni Netwerk verwelkomt de nieuwe alumni op de afsluitende module van de leergang en wil nieuwe deelnemers interesseren voor actieve deelname aan de activiteiten.

Alumni Committee

Het Alumni Committee organiseert en faciliteert de informatie-uitwisseling en netwerkfunctie van de COI alumni en geïnteresseerden. Meerdere keren per jaar organiseert zij alumni events en webinars met open inschrijving. De leden van de committee:

COI Alumni zijn afkomstig van de volgende organisaties:

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het COI Alumni Netwerk, een bijeenkomst bijwonen of in contact komen met een van de COI alumni? Neem gerust contact met ons op.

Menu