COI Alumni Netwerk

Het alumni netwerk van het COI heeft met ruim 75 leergang alumni een belangrijke rol in het bevorderen van kennisuitwisseling over ethiek en integriteit; best practices, nieuwe ontwikkelingen en collegiale intervisie.

Community of Practice

Het Organiserend Committee van de Community of Practice organiseert en faciliteert met een groep actieve alumni de informatie-uitwisseling en netwerkfunctie van de alumni. Jaarlijks worden diverse bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een open bijeenkomst voor niet-alumni. Afhankelijk van het dagthema worden externe sprekers en netwerkpartners uitgenodigd om nieuwe inzichten te delen en discussies te voeren over integriteit.

De organisatoren van de Community of Practice bijeenkomsten zijn:

COI Alumni zijn afkomstig van de volgende organisaties:

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het COI Alumni Netwerk, een bijeenkomst bijwonen of in contact komen met een van de COI-alumni? Neem gerust contact met ons op.

COI-Alumni

“De SIO leergang biedt inzicht in de samenhang van factoren in een integraal integriteitsmanagementsysteem. Door interactie met andere professionals kreeg de inhoud van het SIO kader concreet vorm met grote diepgang.”
Sander Dalenberg, Ministerie van Defensie


“Het SIO heeft mij verdieping gebracht en ook nieuwe energie gegeven. Vooral de kwaliteit van de opleiding, van de deelnemers en van het netwerk is sterk.”
Alain Hoekstra, Huis voor Klokkenluiders


“De SIO-leergang heeft mij de inhoudelijke verdieping gegeven om het managen van integriteit duurzaam te verankeren in een organisatie. Met het SIO-kader weet ik de complexiteit voor mijn opdrachtgevers zichtbaar te maken en vooral ook de investering in tijd en geld te verantwoorden. Het onderlinge debat en uitwisseling tijdens de leergang en bij alumni-bijeenkomsten inspireert om nieuwe ideeën te bedenken en te toetsen. Zeer aanbevolen!”
Marjon Westerhof, Sincero-integriteitsmanagement


“Je hebt van die leergangen daar leer je van de docenten. Je hebt er daar leer je van je mede deelnemers. Bij de SIO Leergang Integriteitsmanagement leerde ik van beide. Dit had ik jaren eerder willen/moeten weten. Het was een feest om met deze groep aan de leergang te mogen deelnemen. Ik heb er veel aan gehad.”
Piet Hoogendoorn, fulltime bestuurder en toezichthouder
(voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken)

Menu