Raad van Experts

De nieuwe gevormde Raad van Experts ondersteunt Stichting SIO bij de realisering van de doelstelling door het delen van actuele kennis, inzichten, visie en ervaring over de breedte van de onderwerpen ethiek en integriteit.

Samenstelling
De Raad van Experts bestaat uit experts uit de wetenschap en de praktijk, waarbij een veelheid van disciplines (waaronder normatieve en empirische disciplines) en sectoren (waaronder in ieder geval de private en de publieke sector) worden bestreken. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaren met de mogelijkheid van herbenoeming. Mr. Arthur Docters van Leeuwen is de voorzitter van de Raad van Experts.
Leden

Werkzaamheden
De Raad van Experts komt minstens één keer per jaar bijeen op uitnodiging van Stichting SIO. Het Bestuur van Stichting SIO organiseert de bijeenkomst. Evaluatie van integriteitsstandaarden en de leergang in het licht van actuele ontwikkelingen en het onderwerp voor het jaarlijkse seminar staan als vast onderwerp op de agenda.

COI-Alumni

“De SIO leergang biedt inzicht in de samenhang van factoren in een integraal integriteitsmanagementsysteem. Door interactie met andere professionals kreeg de inhoud van het SIO kader concreet vorm met grote diepgang.”
Sander Dalenberg, Ministerie van Defensie


“Het SIO heeft mij verdieping gebracht en ook nieuwe energie gegeven. Vooral de kwaliteit van de opleiding, van de deelnemers en van het netwerk is sterk.”
Alain Hoekstra, Huis voor Klokkenluiders


“De SIO-leergang heeft mij de inhoudelijke verdieping gegeven om het managen van integriteit duurzaam te verankeren in een organisatie. Met het SIO-kader weet ik de complexiteit voor mijn opdrachtgevers zichtbaar te maken en vooral ook de investering in tijd en geld te verantwoorden. Het onderlinge debat en uitwisseling tijdens de leergang en bij alumni-bijeenkomsten inspireert om nieuwe ideeën te bedenken en te toetsen. Zeer aanbevolen!”
Marjon Westerhof, Sincero-integriteitsmanagement


“Je hebt van die leergangen daar leer je van de docenten. Je hebt er daar leer je van je mede deelnemers. Bij de SIO Leergang Integriteitsmanagement leerde ik van beide. Dit had ik jaren eerder willen/moeten weten. Het was een feest om met deze groep aan de leergang te mogen deelnemen. Ik heb er veel aan gehad.”
Piet Hoogendoorn, fulltime bestuurder en toezichthouder
(voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken)