Seminar

Jaarlijks organiseert het COI in samenwerking met een toezichthoudende instantie in Nederland een seminar. Hier worden de laatste wetenschappelijke inzichten, best practices en actualiteiten op het gebied van ethiek en integriteit gedeeld.

Eerdere seminars die wij organiseerden:
– 2017: in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (50 deelnemers) het seminar “Toezichtkader Integere Organisaties”
– 2018: in samenwerking met De Nederlandsche Bank (120 deelnemers) het seminar “Mastering Integrity Management’’
– 2020: in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (100 deelnemers) het seminar “Integriteit in de zorg”.

Seminar bijwonen?

Het seminar kent een open inschrijving. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de komende seminars? Schrijft u zich dan in voor onze gratis nieuwsbrief (deze verschijnt ongeveer drie keer per jaar) of neem contact met ons op.

COI-Alumni

“De SIO leergang biedt inzicht in de samenhang van factoren in een integraal integriteitsmanagementsysteem. Door interactie met andere professionals kreeg de inhoud van het SIO kader concreet vorm met grote diepgang.”
Sander Dalenberg, Ministerie van Defensie


“Het SIO heeft mij verdieping gebracht en ook nieuwe energie gegeven. Vooral de kwaliteit van de opleiding, van de deelnemers en van het netwerk is sterk.”
Alain Hoekstra, Huis voor Klokkenluiders


“De SIO-leergang heeft mij de inhoudelijke verdieping gegeven om het managen van integriteit duurzaam te verankeren in een organisatie. Met het SIO-kader weet ik de complexiteit voor mijn opdrachtgevers zichtbaar te maken en vooral ook de investering in tijd en geld te verantwoorden. Het onderlinge debat en uitwisseling tijdens de leergang en bij alumni-bijeenkomsten inspireert om nieuwe ideeën te bedenken en te toetsen. Zeer aanbevolen!”
Marjon Westerhof, Sincero-integriteitsmanagement


“Je hebt van die leergangen daar leer je van de docenten. Je hebt er daar leer je van je mede deelnemers. Bij de SIO Leergang Integriteitsmanagement leerde ik van beide. Dit had ik jaren eerder willen/moeten weten. Het was een feest om met deze groep aan de leergang te mogen deelnemen. Ik heb er veel aan gehad.”
Piet Hoogendoorn, fulltime bestuurder en toezichthouder
(voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken)

Menu