Onze missie: bijdragen aan het bevorderen van ethiek en integriteit binnen organisaties

Waarom we er zijn
Wie we zijn
Wat we doen

Onze droom
Als non-profit centre willen we bijdragen aan een klimaat waarin organisaties verantwoord opereren en waarin integer handelen vanzelfsprekend is. In organisaties draagt iedereen bij aan het bevorderen van integer gedrag en het bouwen van een ethische cultuur.

Waar wij voor staan
In Nederland willen wij de standaard neerzetten voor organisatie-integriteit zodat organisaties planmatig aan een ethische en integriteitsbewuste cultuur kunnen bouwen. We willen mensen bij elkaar brengen om de kennis en de dialoog over integriteit en ethiek te bevorderen. We willen de competenties versterken van professionals die organisaties helpen met integriteitsmanagement.

Onze strategische prioriteiten
Met het aanbieden van de COI-standaard voor integriteitsmanagement helpen we organisaties (publiek, privaat en professie) met het planmatig en duurzaam bevorderen van een integriteitsbewuste cultuur. We dagen daarbij organisaties uit een eigen visie op integriteit, waarden en principes te ontwikkelen. Via een open platform reiken wij tools aan en worden good practices gedeeld die voor iedereen toegankelijk zijn.

Met ons netwerk initiëren we activiteiten gericht op de uitwisseling van (wetenschappelijke) kennis en toepassingen over organisatie-integriteit en ethiek. We organiseren bijeenkomsten voor intervisie en faciliteren de dialoog over kwesties en ontwikkelingen in het vakgebied van ethiek en integriteit. We brengen wetenschappelijke onderzoeken en actualiteiten onder de aandacht.

Met ons opleidingsprogramma versterken we de competenties en kennis van professionals zodat zij in staat zijn de organisatie te helpen planmatig aan een integriteitsbewuste cultuur te bouwen.

Als centre zijn wij mensen met passie voor het vak. We houden van innoveren en hebben een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. We willen zodoende bijdragen aan een verantwoord maatschappelijk klimaat in Nederland.

SIO-kader: integraal sturen op integriteit

Het SIO-kader is een integraal stimuleringskader voor organisaties in de publieke en private sector. Het kader is een integraal integriteitsmanagementsysteem waarmee de organisatie planmatig de integriteit kan bevorderen.

Lees hier meer over het SIO-kader.