Onze missie: het stimuleren van ethiek en integriteit binnen organisaties

Onze kernactiviteiten

Als non-profit stichting heeft het COI tot doel ethiek en integriteit binnen organisaties te stimuleren. Dat doen wij door:

  • het opleiden van senior professionals door het aanbieden van de COI Leergang Integriteitsmanagement;
  • het bieden van een forum ter bevordering van de uitwisseling van kennis en wetenschappelijke inzichten op het gebied van toegepaste integriteit en ethiek voor organisaties door het organiseren van seminars en webinars met open inschrijving;
  • het bieden van een onderscheidend COI Alumni netwerk ter bevordering van de uitwisseling van best practices, kennis en wetenschappelijke inzichten op het gebied van toegepaste integriteit en ethiek voor organisaties; en
  • het beheren en actief onder de aandacht brengen van het Stimuleringskader Integere Organisatie (het SIO-kader).

SIO-kader: integraal sturen op integriteit

Het SIO-kader is een integraal stimuleringskader voor organisaties in de publieke en private sector. Het kader is een integraal integriteitsmanagementsysteem waarmee de organisatie planmatig de integriteit kan bevorderen.

Lees hier meer over het SIO-kader.

Menu