Onze organisatie

Bij het Centre for Organisational Integrity werkt een gedreven team met diverse achtergronden samen aan het uitwerken van de doelstellingen van de stichting. Hierbij heeft het bestuur de dagelijkse leiding en coördineert de vier kernactiviteiten. Ook stelt zij de jaarlijkse begroting en jaarrekening op. Lotte Reitsma LLM is voorzitter van het bestuur.

De Raad van Toezicht geeft het bestuur aanwijzingen en advies over kwaliteitsbewaking, onderhoud en verdere ontwikkeling van het SIO-kader en de kerntaken. Daarnaast controleert de Raad van Toezicht de uitvoering van het beleid, stelt de jaarlijkse begroting en jaarrekening vast en controleert de uitputting van de financiële middelen. Prof. Jonathan Soeharno is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Bestuur

Raad van Experts

De Raad van Experts ondersteunt het COI bij de realisering van de doelstelling door het delen van actuele kennis, inzichten, visie en ervaring over de breedte van de onderwerpen ethiek en integriteit.

De Raad van Experts bestaat uit experts uit de wetenschap en de praktijk, waarbij een veelheid van disciplines (waaronder normatieve en empirische disciplines) en sectoren (waaronder in ieder geval de private en de publieke sector) worden bestreken.

Leden Raad van Experts:

  • Prof. dr. Ronald Jeurissen – hoogleraar Business Ethics Nyenrode Business Universiteit
  • Paul Koster RA – voorzitter Vereniging Effecten Bezitters (VEB)
  • mr. Jet Hoogendijk – rechter Rechtbank Amsterdam
  • dr. Frans Brom – Bijzonder hoogleraar Geesteswetenschappen, directeur van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)
  • drs. Marieke van Wallenburg – Directeur Generaal Overheidsorganisaties (MinBiZa)
  • dr. Mariëtte van den Hoven – Senior Fellow & Associate professor in Ethics Universiteit Utrecht
  • dr. Jeroen Kremers – o.a. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Uber Payments Europe en lid van de Raad van Commissarisen van NIBC

SIO-kader: integraal sturen op integriteit

Het SIO-kader is een integraal stimuleringskader voor organisaties in de publieke en private sector. Het kader is een integraal integriteitsmanagementsysteem waarmee de organisatie planmatig de integriteit kan bevorderen.

Lees hier meer over het SIO-kader.