Sinds 2012 zet het COI zich in voor ethiek en integriteit in organisaties

Het Centre for Organisational Integrity (COI), voorheen: Stichting SIO, is opgericht in 2012 door mr. Arthur Docters van Leeuwen, voormalig bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, en drs. Maarten de Jong, oprichter en voormalig directeur van het Department of Institutional Integrity bij de Wereldbank in Washington D.C.

Integriteitsstandaard voor organisaties

Porf. Ronald Jeurissen, drs. Maarten de Jong en Bastiaan Odijk zijn de auteurs van het Stimuleringskader Integere Organisatie (het SIO-kader). In 2010 startte hun samenwerking rond de ontwikkeling van een integriteitmanagementsysteem. De gedachte was om met een ontwikkelmodel organisaties te kunnen helpen met hun integriteit. In 2012 werd door hen het SIO-kader gelanceerd: hét ontwikkelmodel voor integriteit in organisaties.

Oprichting Stichting SIO

Om het SIO-kader op een onafhankelijke wijze toegankelijk te maken voor organisaties in de samenleving werd in 2012 naar het idee van mr. Arthur Docters van Leeuwen de gelijknamige Stichting SIO opgericht. De stichting heeft sindsdien tot doel om het SIO-kader te beheren en opleidingen te verzorgen die bijdragen aan integriteitsmanagement.

Bij de oprichting in 2012 werd mr. Arthur Docters van Leeuwen benoemd tot bestuursvoorzitter. Kort daarop werd door Maarten de Jong de Leergang Integriteitsmanagement opgezet. Deze leergang zal in 2020 de 11e editie ingaan. In 2019 heeft mr. Arthur Docters van Leeuwen het voorzitterschap overgedragen en is prof. dr. mr. Jonathan Soeharno voorzitter geworden van de nieuw gevormde Raad van Toezicht van de stichting.

Centre for Organisational Integrity: Setting the Standards

In 2020 is Stichting SIO omgedoopt tot Centre for Organisational Integrity (COI). Naast het promoten van het SIO-kader en de Leergang Integriteitsmanagement, focust het COI zich op het bevorderen van de uitwisseling van kennis, wetenschappelijke inzichten en best practices op het gebied van ethiek en integriteit binnen organisaties. Dat doet zij samen met het opgebouwde Alumni netwerk en de nieuw aangestelde Raad van Experts.

Lees hier meer over onze activiteiten.

SIO-kader: integraal sturen op integriteit

Het SIO-kader is een integraal stimuleringskader voor organisaties in de publieke en private sector. Het kader is een integraal integriteitsmanagementsysteem waarmee de organisatie planmatig de integriteit kan bevorderen.

Lees hier meer over het SIO-kader.

Menu