Partnerships

Centre for Organisational Integrity (voorheen: Stichting SIO) is een non-profit stichting. Onze filosofie is om op onafhankelijke en niet-commerciële wijze ethiek en integriteit binnen organisaties te bevorderen. Dat doen wij sector overstijgend; overheden, bedrijfsleven en professies. Wij werken daarom samen met verschillende organisaties, zoals Nederlandse toezichthouders: met DNB, de AFM en de NZa organiseerden wij seminars over actuele ontwikkelingen op het gebied van ethiek en integriteit binnen organisaties. Samen met Nyenrode Business Universiteit organiseren wij de COI Leergang Integriteitsmanagement.

Wilt u meer weten over onze partnerships of hebt u interesse in een mogelijke samenwerking met ons? Neem gerust contact met ons op.

Menu