Partnerships

Centre for Organisational Integrity (voorheen: Stichting SIO) is een non-profit stichting. Onze filosofie is om op onafhankelijke en niet-commerciële wijze ethiek en integriteit binnen organisaties te bevorderen. Dat doen wij sector overstijgend; overheden, bedrijfsleven en professies. Wij werken daarom samen met verschillende organisaties, zoals Nederlandse toezichthouders: met De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit organiseerden wij seminars over actuele ontwikkelingen op het gebied van ethiek en integriteit binnen organisaties.

Wilt u meer weten over onze partnerships of hebt u interesse in een mogelijke samenwerking met ons? Neem gerust contact met ons op.

Menu