Stimuleringskader Integere Organisatie

Het Stimuleringskader Integere Organisatie (het SIO-kader) is het instrument dat organisaties en individuen helpt integraal te sturen op integriteit. Het is een uniek, allesomvattend integriteits-managementsysteem dat preventief werkt.

Het SIO-kader is in beheer van de onafhankelijke stichting COI. U kunt hier het SIO-kader en bijbehorende publicaties kosteloos downloaden.

Sturen op integriteit binnen iedere organisatie

Het SIO-kader is hét instrument om een integriteitsbewuste cultuur te kunnen ontwikkelen en te behouden. Het heeft een preventief karakter: het kan een belangrijke bijdrage leveren bij het voorkomen van integriteitsschendingen in organisaties.

Ieder type organisatie in de publieke en private sector, commercieel of ideëel gedreven, kan het SIO-kader toepassen. Overheidsorganisaties, woningcorporaties, banken, zorginstellingen, multinationals; het SIO werkt voor organisatie uit alle sectoren.

Publicaties

Download hier onze vrij beschikbare publicaties:

Cultuur en structuur

Integriteitsmanagement is gericht op de bevordering van een integriteitsbewuste organisatiecultuur en de borging van integriteit in de organisatiestructuur. Zowel de informele (cultuur) als de formele (structuur) organisatie gericht op integer handelen, waarbij beide elementen elkaar versterken.
Het SIO-kader bevat 22 normelementen die cultuur- en structuur elementen kennen:

Lerende organisatie

Voor het ontwikkelen van een integriteitsbewuste organisatiecultuur met een versterkende organisatiestructuur is tijd nodig. Binnen de SIO systematiek staat het proces van continue verbetering centraal: het principe van de lerende organisatie. Afhankelijk van de maturiteit van de organisatie kan stapsgewijs en in passend tempo toegewerkt worden naar een integraal integriteitsmanagementsysteem.

Meer informatie?

De SIO-norm is in beheer bij het Centre for Organisational Integrity. Op deze publicatie pagina kunt u het SIO-kader kosteloos downloaden. Als organisatie kunt u met het SIO-kader aan de slag. Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie of toelichting wenst te ontvangen.

Auteurs van het SIO-kader
• Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoogleraar bedrijfsethiek op Nyenrode Business Universiteit
• Drs. Maarten de Jong is bestuursvoorzitter van het COI en oprichter van het Department of Institutional Integrity bij de Wereldbank in Washington D.C.
• Bastiaan Odijk is bedrijfskundige en integriteitsdeskundige.

Menu